Logo van Triborgh gebiedsontwikkeling

Samen komen we er zeker!

Bij de projecten die Triborgh ontwikkelt, werken wij samen met diverse partijen.

De samenwerkingsvorm is onder meer afhankelijk van de locatie, grondposities of het gewenste eindresultaat. Triborgh heeft ruime ervaring met verschillende vormen van samenwerking, zoals de grondexploitatiemaatschappij, de Publiek Private Samenwerking en het (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Door onze structuur, visie, werkwijze en ervaring zijn wij in staat om deze samenwerkingsvormen juridisch, technisch en praktisch de juiste invulling te geven.

Dongehof in Koolhoven Buiten

Wonen midden in De Dongevallei met het gemak van uitvalswegen om de hoek, dat maakt Dongehof een echte buitenkans. Er zijn diverse woningen in Dongehof te koop. Kijk op www.dongehof.nl voor de laatste informatie.

Wonen midden in De Dongevallei met het gemak van uitvalswegen om de hoek, dat maakt Dongehof een echte buitenkans. Er zijn diverse woningen in Dongehof te koop. Kijk op www.dongehof.nl voor de laatste informatie.

Nieuwbouwproject Aan de Waterkant

Aan de Waterkant wordt gerealiseerd in het gebied tussen het Wilhelminakanaal en de Twentestraat in de wijk Jeruzalem. De woningen worden in verschillende blokken gerealiseerd. Wil je ook wonen Aan de Waterkant? Op de website www.aandewaterkant.nl vind je alle actuele verkoopinformatie.

Aan de Waterkant wordt gerealiseerd in het gebied tussen het Wilhelminakanaal en de Twentestraat in de wijk Jeruzalem. De woningen worden in verschillende blokken gerealiseerd. Wil je ook wonen Aan de Waterkant? Op de website www.aandewaterkant.nl vind je alle actuele verkoopinformatie.