Oude Leijoever; een nieuwe plek voor gierzwaluwen en vleermuizen

Oude Leijoever is het meest zuidelijke deelplan van Koolhoven Buiten en grenst aan de bosrand van de Bredaseweg en de Dongevallei. In deze nieuwbouwwoningen in het groen zijn verblijfplekken voor gierzwaluwen en vleermuizen opgenomen.

In dit plan is in opdracht van TBV Wonen door Triborgh Gebiedsontwikkeling aan de Zwartsluishof een duurzaam appartementencomplex ontwikkeld volgens het 0-op-de-meter principe. De bergingen behorende bij de appartementen zijn ondergebracht in twee in het landschap ingepaste boerenschuren. De daken van zowel het appartementencomplex als de schuren zijn benut om de benodigde (bijna 600!) zonnepanelen te positioneren.

In de gevel van het gebouw zijn keramische vleermuiskasten van Koninklijke Tichelaar verwerkt.

 

Ook in de grondgebonden woningen, die in fase 5 en 6 van het plan wordt gerealiseerd, waren mogelijkheden om inbouwvoorzieningen op te nemen. In juli 2019 is Van der Weegen Bouwgroep in opdracht van Triborgh Gebiedsontwikkeling begonnen met de bouw, die zal duren tot medio mei 2020.

 

In november 2019 zijn de eerste inbouwstenen voor vleermuizen en gierzwaluwen ingemetseld. DAT architecten heeft de in totaal 26 vleermuisstenen en 30 gierzwaluwstenen op de bouwtekeningen verwerkt.

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van het project van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging om het natuurinclusief bouwen te stimuleren in de vijf grote steden van Noord-Brabant. De komende jaren monitoren vrijwilligers van Vogelbescherming Nederland en/of de Zoogdiervereniging of de stenen gebruikt worden.

 

naar boven